เวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๒ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยมี นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔              ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ และนางสาวบุษบา นาอุดม ผอ.กลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ

อีกทั้งติดตาม/สอบถามการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน ๒,000 บาท ของสพป.ขอนแก่น เขต ๔ ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่นักเรียนในสังกัด                         เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรภายในสำนักงานเขตฯ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

่วยแชร์ด้วยคะ