วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายบัญชา เสนาคูณ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 มอบให้ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่
รอง ผอ.สะป.ขอนแก่น เขต4 เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนแกนนำที่ขับเคลื่อนงานวิจัยในการจัดการขยะ Zero Waste school ใน โดยมีโรงเรียนแก่นนำ 3 โรงเรียน คือ
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านขุนด่าน  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4🙏🙏
่วยแชร์ด้วยคะ