วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายบัญชา เสนาคูณ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) ครั้งที่ 3/2564 ระหว่างวันที่  2 – 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

่วยแชร์ด้วยคะ