“ จากเมืองหมอแคน สู่ดินแดนเมืองพญานาค” เวลา ๐๙.๐๙ น. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ นายบัญชา เสนาคูณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา /ผู้อำนวยการกลุ่ม/ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ กับ        ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม  เนื่องในโอกาสไปปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่  https://photos.app.goo.gl/NasqiZB2dioiEZ6j8

่วยแชร์ด้วยคะ