เวลา 14.oo oน. วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีบาง ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กรณีพิเศษ เรื่อง การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564  โดยมี ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย
นายบัญชา เสนาคูณ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ ดร.ประชา แสนเย็น รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ผู้อำนวยกลุ่มทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน อาคาร2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

http://รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ https://photos.app.goo.gl/zWp9dpP55oSD9bvm8

่วยแชร์ด้วยคะ