ขอบคุณ
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนกระนวนที่ให้การสนับสนุนภาพวาดเสมือน

่วยแชร์ด้วยคะ