วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วย ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด กรรมการ และ ดร.วิเศษ พลอาจทัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ราย นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด…

่วยแชร์ด้วยคะ