ประกาศ ชะลอการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ชะลอการดำเนินการรับสมัคร (19 – 23  เมษายน 2564)

ชะลอสอบข้อเขียน (ภาค ก ,ภาค ข) และสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) (29 เมษายน 2564)    ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

่วยแชร์ด้วยคะ