ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

่วยแชร์ด้วยคะ